Sohbetleri INDIR  

Hocamızın bütün derslerini alttaki linkden indirebilirsiniz. 

Eğer telefondan indirecekseniz MEGA.NZ programına yönlendirilecek ve bu programı yüklemeniz gerekecektir.

indirmega

   

Sosyal Medya  

   
Cuma, 06 Kasım 2015 23:29

Helal Et Meselesi - 2

Yazan

Helal Et Meselesi - 2

06.11.2015

UYARI!!!

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Alemlerin rabbi olan Allah’a (c.c) Salat ve Selam onun Rasülü Muhammed‘e (as), ehlibeytine ve ashabı ile tüm müminlerine üzerinedir.

Bazı kardeşlerin et meselesi işlediğimiz olduğumuz 3 halkalık derste, Süfyan Es-Sevri’nin (rh.a) icmaa muhalif olduğu hususunda ki kaynak talebi üzerine, almış olduğum notlar ve tekrar asli kaynaklara dönüpte tahkik etmem üzerine fark ettiğim bir yanlış anlamayı ilim emaneti ve doğruya tutunma icabıyla gereği bir düzeltme gerekli olmuştur.

Şöyle ki, ilk araştırmamda, kendilerinden faydalanmış olduğum bir takım nakillerde isim benzerliğinden bir yanlış aktarma ve anlama sözkonusu olmuş. Süfyan es-Sevri ve Ebu Sevr isimlerinin nakilde karıştırıldığı, asli kaynakları detaylıca inceleme sonucu kesinlik kazanmıştır.

Derste Süfyan es-Sevriye atfedilmiş olan görüş, İmam Süfyan es-Sevriye ait değil, İmam Ebu Sevr’e aittir. Yani İcmaya muhalif olan Süfyani Sevri değil imam Ebu Sevr‘dir. 

Bu vesileyle bu hatayı fark etmemize ve yanlışı düzeltmemize vesile olan kardeşlere de Dua eder, Allah telanın kendilerini hayr ile mükafatlandırmasını niyaz ederiz. Kendimiz adına imam Sufyanı Sevri hakkında ki yanlış nakilde bulunma yanlışından dönme imkanını tanıyan Allah Teala’ya hamd ederiz.

Bu bağlamda sadece isim karışmasından kaynaklanan yanlış adına süfyanı sevri yerine kendisinden ve icmaya muhalif olmasından bahsettiğimiz imam ebu Sevri de bir parça tanımam ve tanıtmak gereği duyuyoruz.

İmam Ebu Sevr

İbrahim ibni Halid ibni Ebil Yemane l-Kelbi el-Bağdadi, İmam Hafız Huccet ve Müctehid, Irak diyarının Fetva yetkilisi olarak bilinir. Imam şafi ve İmam Ahmedin arkadaşlarındandır. Görüşüne itibar edilen meşhur fakihlerdendir. Kaldı ki imam Şafi’nin (rh.a) Bağdada geldikten sonra bazı görüşlerinden kendisiyle görüşmesinden sonra bazı görüşlerinden döndüğü aktarılıur.

Ebu Sevr Lakabıyla meşhurdur. Künyesi, Ebu Abdullah’tır. Hicri 170. Yıllarda doğmuştur. Süfyan ibni Uyeynenin talebesi olarak özellikle kendisinden Hadis ilmini almıştır.

Süfyanı Sevri kendisi hakkında, devrinin fakihlerindendir diye metheder.

İbni Hibban kendisi hakkında; Devrinde Fıkıh ilim takva ve fazilet imamlarındandır diye hakkında açıklama yapar. Imam Ahmed bin Hanbel kendisini 30 yıldan fazla tanıdığını itimad edilen alimlerden olduğunu bildirir. ( Bu nedenledir ki Et meselesinde icmaya muhalif olduğu hususunda Ahmed bin Hanbel’in (rh.a) onu eleştirisi ‚‘‘Bu meselede‘‘ diyerek aktarılmıştır. Yani İmam Ahmed bin Hanbel onu ‘‘Adı gibi Adam‘‘ diye eleştirirken, sadece bu Et meselesinde ki yaklaşımından dolayı eleştirmiştir denilir. Çünkü imam Ahmed onu imamlardan addederdi)

Hicri 246 senesinin (M, 860) safer ayında bağdada vefat etmiştir. Allah cc kendisinden razı olsun ve rahmetini esirgemesin.

Hakkında bilgi veren bazı kaynaklar;

İbni Halkan, Vefayatul A’yan 1/26; Tarihu Bağdad, 6/65; Tabakat es-Sübki 1-227; İmam Zehebi, Siyer A’lam en-Nübela

İmam Ebu Sevr’in Et Meselesinde ki icmaya Muhalif olduğu ve İmam Ahmed bin Hanbel’in kendisi hakkında  ifadesi içinde talep ettiğiniz kaynaklar içinde, bakınız;

İbni Kesir tefsiri, Maide suresi 5. Ayetin tefsiri

Şevkani, fethul kadir, 2/273

Neyl el meram fi tefsiri Ayatil Kuran 1/246

İmam Şankıti, Şerhu zadil müstekni‘ 3/210 (meşruiyyet el icara) babı

Muğni, İbni Kudame

(Hocamızın bahsettiği bölümler konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde şuanda yayınlanan dosyalardan kaldırılmıştır....)

Ek Bilgi

Okunma 1920 defa Son Düzenlenme Cuma, 09 Aralık 2016 05:34

Benzer Öğeler (etikete göre)

Dersi Dinle

   

Fethul Mecid Yeni Dersler  

tevhd2

   

Riyazüs-Salihin  

riyazüs salihin

   

Fethul Mecid  

tevhd