Sohbetleri INDIR  

Hocamızın bütün derslerini alttaki linkden indirebilirsiniz. 

Eğer telefondan indirecekseniz MEGA.NZ programına yönlendirilecek ve bu programı yüklemeniz gerekecektir.

indirmega

   

Takip ET  

   
Pazar, 22 Ekim 2017 09:57

31-Hastaya Dua Etmek

Yazan

BÖLÜM: 145
HASTAYA DUA ETMEK

901: Aişe (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet edildiğine göre bir kimsenin bir
tarafı ağrıdığında veya yara bere olduğunda peygamber parmağıyla şöyle yapar –
Ravi Süfyan Uyeyne şehadet parmağını yere dokundurup kaldırarak peygamberin
nasıl yaptığını gösterdi- ve: “Bismillah, bu bizim arzımızın toprağıdır, bazımızın
tükrüğü ile Rabbimizin izni ile hastalarımız şifa bulur.” buyururdu. (Buhari, Tıb 38,
Müslim, Selam 54)

902: Yine Aişe (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet edildiğine göre peygamber
(sallallahu aleyhi vesellem) aile ferdlerinden bazısı hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle buyururdu: “Allahım! Sen bütün insanların hayatlarını
programlayansın, Rabbimizsin. Bu hastanın ızdırabını gider, şifa ver, şifayı veren
ancak sensin. Senin şifandan başka şifa verecek yoktur. Buna hiçbir hastalık izi
bırakmayacak şekilde şifa ver.” (Buhari, Merda 20, Müslim, Selam 46

903: Enes (Allah Ondan razı olsun)’den: Tabiinden olan Sabit’e şöyle dedim.
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in hastaya okuduğunu sana da okuyayım
mı? – Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine ben: “Ey insanların Rabbi ve bütün
ızdırapları gideren Allah’ım! Şifa ver şifa verensin, senden başka şifa verecek yoktur.
Bu hastaya hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver.” (Buhari, Tıb 38)


904: Sa’d ibni Ebu Vakkas (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre
şöyle demiştir: Hastalandığımda Rasûlullah beni ziyaret etti ve üç defa: “Allahım!
Sad’a şifa ver” diye dua buyurdu. (Müslim, Vesaya 8)


905: Ebu Abdullah Osman ibni Ebul As (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet
edildiğine göre vücudunda hissettiği bir ağrıdan dolayı Rasûlullah (sallallahu aleyhi
vesellem)’e şikayette bulundu. Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’de ona:
“Vücudunun ağrıyan yerine elini koy ve üç kere “bismillah” de. Yedi kere de “Allah
adıyla uğradığım ve uğrama korkusu çektiğim her dertten Allah’ın izzet ve
kudretine sığınırım” de.” buyurdu. (Müslim, Selam 67)


906: İbni Abbas Ebu Hüreyre (Allah Onlardan razı olsun)'den rivayet
edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Her kim
henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de, onun başucunda yedi kere: Büyük
arşın Rabbi olan yüce Allah’tan sana şifa vermesini dilerim, derse. Allah onu o
hastalıktan kurtarır.” (Ebu Davud, Cenaiz 8, Tirmizi, Tıb 32)

907: İbni Abbas (Allah Onlardan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) hasta bir bedeviyi ziyaret etmişti. Herhangi
bir hastayı ziyaretinde olduğu gibi ona da: “Geçmiş olsun, zararı yok. Hastalığınız
inşaallah günahlarınızı temizlenmektedir, yani günahlarınıza keffaret olur”
buyurdu. (Buhari, Tevhid 31)

908: Ebu Said el Hudri (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet edildiğine göre
Cebrail (a.s.) Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’e gelerek: Hastalıktan şikayetin
mi var? diye sordu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’de evet dedi. Cebrail
(a.s.): “Allah’ın ismiyle seni rahatsız edecek her şeyden, her bir canlının zararından
hasetçinin gözünün şerrinden, seni okuyup sana dua ederim. Allah sana şifa versin.
Allah’ın adıyla sana dua edip nefes ederim.” (Müslim, Selam 40)


909: Ebu Said el Hudri ve Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet
edildiğine göre bunlar Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in şöyle buyurduğuna
şahid oldular.
* Bir kimse Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah onu
doğrulayarak Benden başka ilah yoktur ben en büyüğüm buyurur. Kul:
* Allah’tan başka ilah yoktur, o tekdir, ortağı yoktur dediğinde yine Allah o
kulunu tasdik ederek Benden başka ilah yoktur, ben tekim, eşim ortağım yoktur
buyurur. Kul:
* Allah’tan başka ilah yoktur, mülk de onun, eksiksiz övgüler de ona
mahsusdur, dediğinde Allah: Benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, eksiksiz
övgüler de bana aittir, buyurur. Kul:
* Allah’tan başka ilah yoktur, güç kudret yalnız Allah’ındır dediğinde Allah:
Benden başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak benimdir ve benim iznimledir,
buyurur. Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) sözüne devamla:
“Bu duaları bir kimse hastalandığında söyler de sonra o inanç üzere de ölürse
cehennem ateşi onu yakıp yiyemez.” (Tirmizi, Deavat 36)

Ek Bilgi

Okunma 1387 defa Son Düzenlenme Pazar, 22 Ekim 2017 10:14

Dersi Dinle

Bu kategoriden diğerleri: « 30-Hasta ziyareti ve Cenaze uğurlamak
   

Fethul Mecid Yeni Dersler  

tevhd2

   

Riyazüs-Salihin  

riyazüs salihin

   

Fethul Mecid  

tevhd