Sohbetleri INDIR  

Hocamızın bütün derslerini alttaki linkden indirebilirsiniz. 

Eğer telefondan indirecekseniz MEGA.NZ programına yönlendirilecek ve bu programı yüklemeniz gerekecektir.

indirmega

   

Takip ET  

   
Salı, 09 Nisan 2013 16:40

004- 4. 5. ve 6. Hadisler

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)

4- Câbir b. Abdullah el-Ensârî'den rivayet edildiğine göre, vahyin kesintiye uğraması ile ilgili hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

"Ben bir gün yürürken birden bire gökyüzü tarafında bir ses işit­tim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki, Hırada bana gelen melek sema ile arz arasında bir kürsü üzerinde oturmuş. Çok korktum. (Evi­me) dönüp: Beni örtün, beni örtün, dedim. Bunun üzerine Yüce Allah: Ey bürünüp sarınan! Kalk ve uyar artık.. Sadece Rabbfni büyük tanı. Elbiselerini temizle. Kötü şeyleri terk et! Müddessir, 74/15âyetlerini indirdi. Artık vahiy kızıştı da arka arkaya devam etti.

5- Saîd b. Cübeyr'in naklettiğine göre İbn Abbas "Onu (Kur'ân'ı) acele (kav­rayıp ezber) etmen için dilini oynatma [16] âyeti hakkında şunu rivayet etmiştir:

"Allah Resulü, inen vahyin şiddetinden çoğu zaman zorlanır, vahyi ezberle­mek için dudaklarını kıpırdatırdi. Hadisin burasında hadisi İbn Abbas'tan riva­yet eden Saîd; İşte İbn Abbas dudaklarını nasıl kıpırdatıyorsa ben de öyle yapı­yorum, demiş ve dudaklarını kıpirdatmıştır. Bunun üzerine Yüce Allah ona: "Onu (Kur'ân'ı) acele (kavrayıp ezber) etmen için dilini oynatma. Onu toplamak ve onu okutmak şüphesiz bize aittir". Yani senin göğsünde toplamak ve senin onu okuman bize aittir. "Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit, sen onun okunma­sına uy". Yani onu dinle ve sus. "Sonra onu açıklamak da bize aittir". Yani sonra onu senin okuman da bize aittir. [17] âyetlerini indirdi. Bundan sonra Hz. Pey­gamber Cibril geldiğinde onu dinler, gittiğinde de Cibril'in ona okuduğu gibi o da okurdu.

[16] Ei-Kiyâme , 73/6

[17] El-Kıyâme, 73/16-19

6- İbn-i Abbas'tan yaiiahu am şöyle rivayet edilmiştir:

Allah Resulü insanların en cömerti idi. En cömert olduğu zaman da Ramazan ayında Cebrail ile buluştuğu zamandır. Cebrail Ramazan iyinin her gecesinde Hz. Peygamberle buluşarak onunla Kur'ân'ı müzâkere îderdi. Gerçekten Allah Resulü esen rüzgârdan daha cömertti.

Ek Bilgi

Okunma 2023 defa Son Düzenlenme Salı, 12 Ocak 2016 17:43

Dersi Dinle

Bu kategoriden diğerleri: « 003- 2. ve 3. Hadisler 005- 7. Hadis »
   

Fethul Mecid Yeni Dersler  

tevhd2

   

Riyazüs-Salihin  

riyazüs salihin

   

Fethul Mecid  

tevhd