Sohbetleri INDIR  

Hocamızın bütün derslerini alttaki linkden indirebilirsiniz. 

Eğer telefondan indirecekseniz MEGA.NZ programına yönlendirilecek ve bu programı yüklemeniz gerekecektir.

indirmega

   

Sosyal Medya  

   

ses dosya

Allah svt ile arasına aracı kabul ederek iman eden şirk koşmuştur....

 

Kategori 2016 Hutbeleri
Cumartesi, 07 Mayıs 2016 07:40

15-Allah'a (cc) Nasıl İman Ediyorsun?

ses dosya

Kendisini Müslüman diye adlandıran herkes Allah azze ve celle'ye iman ettiklerini söylüyorlar. Fakat bu kimselerden birçoğu iman etmekten kasıt Allah'a inanmak zannediyorlar. Halbu ki mekke müşrikleride Allaha inanıyorlardı fakat Yalnızca Allah'a iman etmiyorlardı.

 

Kategori 2016 Hutbeleri
Cuma, 05 Haziran 2015 16:53

18-Istediğini Yap (Hutbe)

Cuma Hutbesi

Konu: Istediğini Yap (Hutbe)

Tarih: 18 Şaban 1436 M.05.06.2015

ses dosya

downloads

 

Kategori 2015 Hutbeleri
Cuma, 30 Ocak 2015 14:11

03-Cibril Hadisi (Hutbe)

Cibril Hadisi

Cebrail aleyhisselâm, Hz. Peygamber'in de aralarında bulunduğu bir sahabe' topluluğuna insan suretinde gelmiş, iman, İslâm, ihsan ve kıyamet alâmetleri gibi bazı soruları Allah Rasûlüne sorarak cevaplarını almıştır. İşte Cebrail (a.s.)'in bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu hadise "Cibril hadîsi" adı verilmiştir.
Abdullah b. Ömer'in, babası Hz. Ömer'den naklettiği bu hadis şöyledir:
"Bir gün Rasûlullah (s.a.s.)'in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru peygamber (s.a.s.)'in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu. Ve:
"Ya Muhammed! Bana İslâm'ın ne olduğunu söyle" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): "İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir" buyurdu. O zat: "Doğru söyledin" dedi. Babam dedi ki: "Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor, hem de tasdik ediyordu."
"Bana imandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): Âllah a, Allah'ın meleklerine kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır" buyurdu. O zât yine:
"Doğru söyledin" dedi. Bu sefer:
"Bana ihsandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.):
" Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür" buyurdu. O zat:
"Bana kıyametten haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.) "Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir" buyurdular.
"O halde bana alâmetlerinden haber ver" dedi. Peygamber (s.a.s.):
"Câriyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir" buyurdu. Babam dedi ki:
Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Rasûlü bana: "Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?"dedi. "Allah ve Rasûlü bilir" dedim.
"O Cibrîl'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti" buyurdular. (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1).

ses dosya

downloads

Kategori 2015 Hutbeleri
Cuma, 26 Aralık 2014 19:30

Allah´a Tevekkul

Allah'a Tevekkül

 

ses dosya

 

downloads

Kategori 2014 Hutbeleri
Cuma, 31 Ekim 2014 17:53

Kafirleri dost edinmek -2 (gündem)

Kafirleri dost edinmek -2 (gündem)

 Müslüman dinini iyi öğrenmelidir. Müslüman rabbini iyi tanımalıdır.

O Rabb ki, Bir kimse yüz kişiyi öldürdüğü halde şirk koşmadığı tevbe ettiği için ona  mağfiret eden, ama beş vakit namaz kıldırdığı, günahlardan kaçındığı halde Allahın indirdiğini saklayanlara Lanet eden Rabb!!

 

downloads

ses-dosya

 

Kategori 2014 Hutbeleri
Cuma, 10 Ekim 2014 15:27

Kafirun ve Leheb Sureleri

Kafirun ve Leheb Sureleri

Kafirun Suresi:

1- De ki: Ey kâfirler
2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

 

tebbet-suresi

Leheb Suresi

1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Karısı da odun hamalı olacak!
5- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

ses-dosya

downloads

 

Kategori 2014 Hutbeleri
Cumartesi, 04 Ekim 2014 07:17

2014 Kurban Bayramı-Hutebesi

Kevser/1-2 Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Saffat/107 Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.

Hac/36 Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.

Dünyada, müslüman ümmetinin uyandığı, ayaklandığı,  yapılan zulümlere karşı kıyama kalkan ve Kelimetullahı yüceltmek için evinden-yurdundan uzaklara  giden, kendi canlarını Allah'a Kurban sunan bütün mücahidlerin ve Müslümanların bayramının mübarek ve hayırlara vesile olmasını Allah svt'dan niyaz ederiz...

Hutbeyi MP3 Sesli olarak burdan dinleyebilirsiniz!!!  Video aşağıdadır...

downloads

 

Kategori 2014 Hutbeleri
Cuma, 26 Eylül 2014 16:46

Kurban Yaklaşırken (Hutbe)

Kurban Yaklaşırken

Kurban Allah'a yaklaştıran ameldir. Allaha kurban sunar iken iki türlü kurban sunulur.

  • Tam bir teslimiyetle ve ihlasla kurbanını sunarsın Habil gibi; Kabul edilir...
  • Esareten, mecburiyetlikten sunarsın Kabil gibi; Kabul edilmez...

İbrahim as Kurban olarak İlkbaşta kendi canını ortaya koydu Allah için, daha sonra canından da çok sevdiği Allah İsmail'ini (as) kurban olarak istediğinde onuda sundu Allaha'a.

Ya sen Müslüman! Kurban olarak neyini sundun Allah'a yaklaşmak adına?

Hocamız Ebu Muhammed Mestur bu hafta Kurban bayramının da yaklaşması sebebiyle hutbesini Kurban-İnfak üzerinden anlatmıştır.

 

>>>> Hutbenin Mp3 Dosyasını Burdan Dinleyebilirsiniz <<<<  Görüntülü Hutbe Aşağıda...

 

downloads

 

Kategori 2014 Hutbeleri
Page 1 of 2
   

Fethul Mecid Yeni Dersler  

tevhd2

   

Riyazüs-Salihin  

riyazüs salihin

   

Fethul Mecid  

tevhd