Sohbetleri INDIR  

Hocamızın bütün derslerini alttaki linkden indirebilirsiniz. 

Eğer telefondan indirecekseniz MEGA.NZ programına yönlendirilecek ve bu programı yüklemeniz gerekecektir.

indirmega

   

Sosyal Medya  

   
Pazar, 14 Nisan 2019 08:11

10-Mu´minun Suresi 25-31

Mu´minun Suresi 25-31 Ayet

25 - "Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp (durumu) gözetleyin bakalım."

26 - Nuh: "Rabbim! dedi, beni yalana çıkarmalarına karşı bana yardım et!"

27 - Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Bizim nezaretimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynayınca, her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de içlerinden, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır!

28 - Sen, yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde: "Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun" de.

29 - Ve de ki: "Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen, konuklatanların en hayırlısısın."

30 - Şüphesiz bunda sizin için birtakım ibretler vardır. Çünkü biz, kullarımızı böyle denemişizdir.

31 - Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik.

ses dosya

Cumartesi, 16 Aralık 2017 23:26

09-Mu´minun Suresi 23-24

Mu´minun Suresi 18-22 Ayet

23- Andolsun, Biz Nuh’u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: “Ey Kavmim, Allah’a kulluk edin. O’nun dışında sizin başka İlahınız yoktur, yine de sakınmayacak mısınız?”

24- Bunun üzerine, kavminden inkara sapmış önde gelenler dediler ki: “Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah (öne sürdüklerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz.”

ses dosya

Cumartesi, 28 Ekim 2017 22:14

08-Mu´minun Suresi 18-22

Mu´minun Suresi 18-22 Ayet

18 - Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yerde durgunlaştırdık. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter.
19 - Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik ki, bunlarda sizin için bir çok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
20 - Tûr-ı Sinâ'da (dahi) yetişen bir ağaç da meydana getirdik ki, bu ağaç, hem yağ, hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytin) verir.
21 - Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakilerden size içiririz. Onlarda sizin için birtakım faydalar daha vardır; ayrıca etlerini yersiniz.
22 - Hem onlara ve hem gemiye yüklenirsiniz.

Pazar, 01 Ekim 2017 10:34

07-Mu´minun Suresi 12-17

ses dosya

Mu´minun Suresi 12-17 Ayet

(9-11 Ayetler de Cennet Konusu işlendiğinden Hocamız ayrı bir konu olarak detaylıca 3 ders yapmıştır. (Cenneti tanıyalım isimli derslere Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz)

12 - And olsun biz insanı, çamurdan, bir sülâleden (süzülüp çıkarılmış çamurdan) yarattık.
13 - Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta (rahimde) nutfe (sperma) haline getirdik.
14 - Sonra nutfeyi bir alaka (embrio) yarattık, derken o alakayı bir mudga (bir çiğnem et parçası halinde) yarattık, derken o mudgayı bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir.
15 - Sonra siz bunun ardından, muhakkak ki öleceksiniz.
16 - Sonra da siz, şüphesiz, kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.
17 - Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz, yaratmaktan habersiz değiliz.

ses dosya

Mu´minun Suresi 8 Ayet

8 - Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler

 

ses dosya

Mu´minun Suresi 5-7 Ayet

5. Onlar ki, ırzlarını korurlar.
6. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.
7. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

 

ses dosya

Mu´minun Suresi 3. Ayet

وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَۙ

Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,

 

ses dosya

1. Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.
2. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.

Cumartesi, 25 Şubat 2017 09:01

01-Mu´minun Suresi 01-02

ses2

1. Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.
2. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.

   

Fethul Mecid Yeni Dersler  

tevhd2

   

Riyazüs-Salihin  

riyazüs salihin

   

Fethul Mecid  

tevhd